ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρία μας προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων οικιακής χρήσης, ημικεντρικά και επαγγελματικά
  • Προμήθεια, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας
  • Προμήθεια και εγκατάσταση ψύξης-θέρμανσης-εξαερισμού
  • Εσωτερική εγκατάσταση συστημάτων φυσικού αερίου και προμήθεια λεβήτων φυσικού αερίου
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης με λέβητες βιομάζας και ξύλου

Για την εκτίμηση των αναγκών του χώρου σας, είναι απαραίτητη η επίσκεψη μας, χωρίς καμία επιβάρυνση από εσάς.