Τεχνική Υποστήριξη

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της TECHNICOOL ΑΒΕΕ βρίσκεται, όπως πάντοτε, στην διάθεση όλων των συνεργατών για την παροχή κάθε δυνατής πληροφορίας ή βοήθειας σχετικά με οποιοδήποτε τεχνικό θέμα ή πρόβλημα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε στις εργασίες σας.

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της TECHNICOOL ΑΒΕΕ απαρτίζεται από τμήμα συντήρησης και επισκευής οικιακού και κεντρικού κλιματισμού , εγκαταστάσεων και θέρμανσης και μονάδων νερού.